Menu Zamknij

Regulamin dokonywania Rezerwacji w systemie Business Tours.
Podmiot będący operatorem systemu rezerwacyjnego to Business Tours Maciej Tryba, ul. Borelowskiego 17B; 42-218 Częstochowa, NIP: 5732817424, REGON: 362200997.

§ 1. Procedura rezerwacji

1. Rezerwację należy dokonać poprzez stronę internetową btours.com.pl : zakładka Przejdź do systemu, wybór jednej z opcji rezerwacji np. hotele, wpisanie loginu i hasła (user, password). Po zalogowaniu do systemu rezerwacyjnego należy wypełnić wszystkie niezbędne pola w celu uzyskania oferty. Po wyborze konkretnego hotelu, samochodu lub transferu należy sprawdzić czy istnieje możliwość bezpłatnej anulacji rezerwacji — przycisk Check policy. Po przejściu do procesu rezerwowania (przycisk Book) należy wprowadzić imiona i nazwiska osób, dla których założona będzie rezerwacja. W przypadku rezerwacji pokoi, konieczne jest podanie wszystkich imion i nazwisk osób, dla których dokonywana jest rezerwacja (nie jest możliwe rozpoczęcie procedury rezerwacji w USA  lub Kanadzie, jeżeli w chwili zakładania rezerwacji nie zostanie wpisane co najmniej nazwisko i inicjał imienia). Po zapoznaniu się z warunkami rezerwacji oraz ich zaakceptowaniu (tj. zaznaczeniu I agree to the terms & condition), należy potwierdzić wybraną ofertę poprzez przycisk Dokonaj rezerwacji (Make booking).
 
2. Wszelkie zmiany w rezerwacji muszą zostać wprowadzone poprzez formularz edycji rezerwacji — dostępny przy każdej rezerwacji posiadającej status: potwierdzona [confirmed]) oraz której warunki rezerwacji pozwalają na wprowadzenie zmian. Dokonanie zmiany wiąże się ze zmianą statusu rezerwacji na amendment req, do czasu potwierdzenia tej zmiany. Jeśli zmiana się powiedzie, rezerwacja zyskuje status potwierdzona (confirmed). W przypadku braku możliwości potwierdzenia zmiany, rezerwacja wraca do stanu sprzed zlecenia zmiany (o ile istnieje taka możliwość). Przy operacji dokonywania zmian Business Tours nie gwarantuje ponownego potwierdzenia rezerwacji oraz niezmienności ceny.

3. Jeśli w komentarzu (remarku) rezerwacji znajduje się informacja o braku możliwości wprowadzenia zmiany „in case of amendments or name changes reservations have to be cancelled and rebooked, subject to availability and rates at the time of rebooking”, zlecenia zmian w takiej rezerwacji nie będą przyjmowane.
4. Każda rezerwacja posiada swój numer (rozpoczynający się od liter „GO”), po którym jest identyfikowana podczas kontaktowania się z biurem obsługi klienta firmy Business Tours.

5. Każda rezerwacja posiada datę bezkosztowej anulacji CXL deadline. Rezerwacje, których daty bezkosztowych anulacji przypadają na weekendy, dni wolne od pracy oraz wszelkie święta winny być wykupione (Voucher ISSUED) lub anulowane (CANCELLED) najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed terminem bezkosztowej anulacji. Dotrzymanie terminu CXL deadline leży po stronie osoby dokonującej rezerwacji.
 6. Specjalne wymagania wobec hoteli, takie jak miejsca dla niepalących, pokoje sąsiadujące, połączone, wczesne przybycie (przed czasem przewidzianym w hotelu jako godzina rozpoczęcia meldunków), późne przybycie, itp. zostaną przyjęte i w miarę możliwości zrealizowane, jednak nie zawsze możliwe jest udzielenie informacji na temat stanu ich realizacji czy ich zagwarantowanie.
 7. Gdy w rezerwowanym hotelu są prowadzone prace remontowe, klienci zostaną o tym poinformowani. Hotel ze swojej strony podejmie wszelkich starań, aby ograniczyć niedogodności, na które są narażeni ich goście.
 8. W przypadku nie pojawienia się klienta w hotelu (tzw. No show – niedojazd), hotel zwyczajowo pobiera opłatę w wysokości równowartości jednego noclegu (nie stanowi to jednak reguły dla wszystkich obiektów). Może się zdarzyć, że pobrana opłata będzie stanowić 100% kosztu rezerwacji ze względu na określoną politykę hotelu. Decyzja w tej kwestii nie leży po stronie Business Tours.
 9. W większości hoteli zwyczajowo godziną zameldowania jest 14:00, jednak w niektórych hotelach, szczególnie w USA, jest to godzina 15:00 lub nawet 16:00. O dokładnej godzinie zameldowania klient zostanie poinformowany bezpośrednio w recepcji hotelowej, w związku z powyższym godzina zameldowania nie podlega negocjacjom z Business Tours.
 Nie jest możliwe zagwarantowanie, że pokoje typu Twin zawsze będą posiadały dwa łóżka, a pokoje typu Double zawsze będą posiadały jedno łóżko małżeńskie — bezwzględu na wybrany pokój.
 W USA pojęcia osobne/podwójne (Twin/Double) zamieniają się znaczeniami względem znaczenia europejskiego.
 Pokoje Triple lub Quad mogą być wyposażone w łóżka osobne lub podwójne (małżeńskie) plus dodatkowe łóżko lub dwa podwójne łóżka. Większość hoteli nie posiada po jednym pełno wymiarowym łóżku dla każdego gościa w pokojach trzy lub czteroosobowych.
 Prezentowana oferta zawiera miejsca hotelowe dostępne w momencie wyszukiwania. Ze względu na ciągłe zmiany dostępności, spowodowane korzystaniem z systemu przez wielu użytkowników jednocześnie, nie jest możliwe zagwarantowanie potwierdzenia wyszukanych ofert.
 
§ 2. Stawki 

1.Wszelkie podawane stawki dotyczą pokoju (z wanną lub prysznicem do osobistego użytku chyba, że podano inaczej) oraz obejmują śniadanie (lub tylko pokój, jeżeli tak właśnie podano), opłaty za usługę i podatki rządowe. Proszę pamiętać, iż stawki bywają różne w ofertach od różnych kontrahentów oraz dla różnych dni tygodnia. W większości hoteli pobierany jest od klientów depozyt na poczet minibarku oraz tzw. opłata klimatyczna — city tax. Depozyt jest zwracany w całości z chwilą check-out jeżeli nie został on wykorzystany.
 2. Ceny ustalone na czas targów branżowych, podane w rezerwacji zawsze zastępują ceny obowiązujące poza okresem targów.
 3. Niektóre okresy specjalne (np. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, święta religijne, wydarzenia sportowe, konferencje i kongresy międzynarodowe oraz narodowe itp.) mogą spowodować podwyżkę cen w niektórych miastach. Nie są to targi branżowe w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednak w tych okresach nasze stawki mogą zbliżyć się lub nawet przekroczyć ceny z cennika i należy je traktować w taki sam sposób, jak w przypadku targów branżowych.
 4. Rezerwując pokój dwuosobowy z dostawką dla dziecka proszę pamiętać, że hotel ma prawo obciążyć klienta dodatkowo za śniadanie dla dziecka (płatność bezpośrednio w hotelu). Na dostawce może przebywać dziecko w wieku od 18 miesięcy do 10 lat. Dla dzieci powyżej 10. roku życia należy zarezerwować oddzielne łóżko (np. gdy mamy dwójkę dorosłych i dziecko powyżej 10 roku życia należy rezerwować pokój trzyosobowy).
 5. Business Tours musi zostać bezwzględnie poinformowane o tym, że klient podróżuje z dzieckiem. W przeciwnym razie nie będzie możliwe pozytywne rozpatrzenie reklamacji dotyczącej dzieci na dostawkach, kołyskach lub dzielących łóżko z rodzicami.
 6. Kołyski są przewidziane dla dzieci do 18. miesiąca życia.
 7. Jeśli dziecko będzie spało wraz z rodzicami w jednym łóżku, stosowna informacja powinna znaleźć się w komentarzach do rezerwacji.
 8. Kołyski i dostawki są zawsze na zapytanie. Hotel nie gwarantuje ich w pokojach nawet jeśli rezerwacja została potwierdzona.
 9.Rezerwacje są fakturowane zgodnie z czasem, w którym zostały one założone. Jeśli agent poprosi o voucher w systemie lub e-mailem, w tej samej chwili staje się osobą odpowiedzialną za ostateczne dotrzymanie daty kasowania. Business Tours nie ma obowiązku informowania agentów o jakichkolwiek upływających datach kasowania.

 § 3. Hotele poza terytorium UE 

1.W większości hoteli poza terytorium Unii Europejskiej, stawki za pokoje Triple lub Quad dotyczą jednego pokoju z dwoma dwuosobowymi łóżkami. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe łóżko, może zostać doliczona dodatkowa opłata, która winna zostać zapłacona bezpośrednio hotelowi, ponieważ dokonanie rezerwacji przed zameldowaniem się może być niemożliwe.
 W wielu hotelach nie udostępnia się dodatkowego łóżka dla dziecka. Przy wyjeździe może zostać doliczona opłata za śniadania dla dziecka. Jeżeli dla dziecka jest potrzebne osobne łóżko, należy zarezerwować pokój o liczbie łóżek uwzględniającej wszystkie osoby. W tym wypadku nie przewiduje się żadnej zniżki dla dziecka.
 Czas potwierdzenia rezerwacji poza terytorium Unii Europejskiej jest znacznie dłuższy ze względu na różnice czasu pomiędzy Polską a krajem lub miastem dokonania rezerwacji. W związku z powyższym, Business Tours nie może zagwarantować konkretnej godziny otrzymania informacji zwrotnej z potwierdzeniem rezerwacji (lub odrzuceniem) po wcześniejszych zmianach.  

 §4. 
Rezerwacje w okresie wystaw, targów branżowych, świąt oraz ze wstecznymi datami kasowania (fix) 

1.W przypadku niektórych targów branżowych ceny w systemie Business Tours mogą być wyższe niż stawki cennikowe w hotelu. W takim przypadku nie możemy rozpatrywać reklamacji w stosunku do ceny.
 2.W przypadku zmiany terminów targów lub jeżeli zastosowanie będą miały nowe stawki za okres targów, poinformujemy Państwa o takich zmianach i zafakturujemy stosując zmienione stawki. Takie zmienione stawki mogą mieć zastosowanie w przypadku wszystkich rezerwacji, włącznie z tymi, które zostały dokonane przed zmianą spowodowaną W związku z tym należy skonsultować z klientem, czy zapłaci wyższą stawkę,  a jeżeli nie, należy anulować rezerwację lub dokonać korekty terminów.
 3.W niektórych hotelach zakwaterowanie musi zostać sprzedane na cały okres trwania targów (np. w okresie Noworocznym). Wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji umieszczone są w warunkach rezerwacji dostępnych w chwili dokonywania rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji w okresie targów, po potwierdzeniu rezerwacji przez kontrahentów, mogą pojawić się informacje o konieczności ponownego potwierdzenia rezerwacji przez klienta. Jeżeli rezerwacja ponownie zostanie potwierdzona przez Agenta, od tej chwili Agent ponosi pełną odpowiedzialność za założoną rezerwację, bez możliwości zwrotu kosztów. Anulowanie rezerwacji bądź zmiana w rezerwacji zlecona po tym, jak Agent potwierdził ponownie rezerwację, będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia pełnej kwoty rezerwacji.
 4.Nie można dokonywać rezerwacji na fikcyjne nazwiska, aby „zatrzymać” miejsca. W przypadku kiedy rezerwacja zostanie dokonana na fikcyjne nazwisko, istnieje możliwość, że klient zostanie obciążony opłatami za niedojazd (No show).
 Zakazane jest dokonywanie wielu rezerwacji dla tych samych klientów, w tych samych datach. Niezastosowanie się do tego punktu może spowodować brak potwierdzeniajakiejkolwiek rezerwacji bez względu na dostępność hoteli w systemie w czasiedokonywania rezerwacji.
 5.Overbooking jest sytuacją, w której hotel pierwotnie zarezerwowany, nie może zapewnić zakwaterowania Klientom z powodu sprzedaży większej ilości miejsc niż znajduje się w obiekcie. W takiej sytuacji Business Tours zapewnia Klientom nocleg w hotelu alternatywnym (przynajmniej ta sama kategoria hotelu, podobna lokalizacja względem centrum), do którego Klient jest przewożony taksówką na koszt hotelu. Klient może odmówić akceptacji alternatywy i wtedy zostanie dokonany zwrot za niewykorzystany Jednak w takiej sytuacji Klient samodzielnie szuka innego miejsca noclegowego,  za który nie otrzymuje już dodatkowych rekompensat. Jeśli Klient zaakceptuje alternatywę, może jedynie zgłosić wystąpienie overbookingu do naszej firmy, jednak nie przysługują mu  z tego tytułu dodatkowe rekompensaty.
 6. Rezerwacje ze wstecznymi, bądź przypadającymi na dzień dokonania rezerwacji datami bezkosztowej anulacji, opatrzone są stosowną informacją o braku możliwości anulacji bez dodatkowych kosztów. Po akceptacji tych warunków we wniosku (formularz rezerwacji) nie można dokonać żadnej zmiany bądź anulacji dokonanej rezerwacji. Koszty anulacji takiej rezerwacji wynoszą 100% jej wartości.
 7.Jeśli Klient dokona rezerwacji zawierającej informację w remarku „Immidiatelly full cancellation charges apply at the time of booking, no changes allowed, 100% total booking amount is non-refundable” (lub o podobnej treści), bierze pełną odpowiedzialność za rezerwację. Koszty anulacji takiej rezerwacji wynoszą 100% jej wartości.
 Nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian w rezerwacja typu fix.
 
§ 5.
 Rezerwacje grupowe Rezerwacje dla grup podlegają dłuższym terminom w zakresie odwołania i wymagają zazwyczaj wcześniejszej przedpłaty. O szczegółowych warunkach każdej rezerwacji Klient zostanie poinformowany wraz z otrzymaniem oferty.
 Warunki rezerwacji grupowych nie podlegają żadnym negocjacjom.
 Hotele zwyczajowo uznają za grupę zakwaterowanie w min. 10 pokojach w tym samym terminie. Wszelkie inne rezerwacje niespełniające tego warunku należy zakładać bezpośrednio w systemie korzystając z opcji rezerwacji powiązanej (kilka rezerwacji pod jednym numerem rezerwacji).
 Każde kierowane do nas zapytanie o ofertę grupową musi zawierać następujące informacje: państwo, miasto, daty, ilość nocy, konkretną liczbę poszczególnych rodzajów pokoi, ilość osób, kategorię hotelu, budżet. Jeśli w zapytaniu zostaną pominięte wymagane informacje, Business Tours może odmówić poszukiwania oferty.
 Każda oferta grupowa jest przygotowywana dla konkretnego zamówienia, w związku z powyższym, zmiany dokonywane w jej obrębie, mogą mieć wpływ na cenę.
 Odpowiedź na zapytanie grupowe zajmuje do 48h.
 Płatności za rezerwację grupową winny być uiszczane zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny  terminy płatności nie zostaną dotrzymane, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana a składane reklamacje i/lub roszczenia nie zostaną przyjęte.
 Jeśli zostanie założona rezerwacja dla większej ilości osób (pow. 10 pokoi) w systemie zamkniętym na oddzielnych rezerwacjach, hotel może odmówić zakwaterowania klientom (również z pełnym obciążeniem) oraz zmienić cenę, gdyż jest to grupa i takie rezerwacje należy zgłaszać drogą e-mailową. W takim wypadku hotel może anulować wszystkie rezerwacje lub wprowadzić wyższe stawki/zaostrzone warunki, co leży w jego wyłącznej kompetencji. Dlatego też nie należy dokonywać rezerwacji grupowych w systemie poprzez serię rezerwacji indywidualnych. W przypadku, gdy hotel odkryje, iż ma do czynienia z grupą, będziemy zmuszeni do dostosowania się do jego decyzji oraz instrukcji, co może pośród innych konsekwencji, spowodować anulowanie rezerwacji, podniesienie jej ceny  lub zmianę terminu bezkosztowej anulacji na bardziej restrykcyjną.
Nie jest możliwe zagwarantowanie zameldowania dla grup, których rezerwacja została dokonana w systemie zamkniętym z pominięciem obowiązującej procedury.W takich przypadkach Business Tours nie ponosi odpowiedzialności za działania niezgodne  z przyjętymi zasadami.

 § 6.
 Vouchery Agent jest zobowiązany do przekazania klientowi voucheru hotelowego. Na voucherze znajdują się niezbędne informacje do poprawnego zakwaterowania klienta w hotelu, imię i nazwisko klienta, nazwę i adres hotelu/dostawcy usług, datę przyjazdu, ilość  i rodzaj pokoi, ilość noclegów, usługi wliczone w cenę pokoju (nocleg + śniadanie lub tylko pokój) oraz numer referencyjny rezerwacji. Klient ma obowiązek przedstawienia vouchera pracownikowi hotelu podczas meldowania się.
 Wszelkie opłaty za dodatkowe usługi z których skorzystali Państwa klienci, muszą zostać zapłacone bezpośrednio w hotelu przed ich wyjazdem. Business Tours nie ma możliwości zapłacenia hotelom za dodatkowe wydatki klienta, które nie były uwzględnione w rezerwacji.
 W USA, Kanadzie oraz Rosji goście hotelu mogą zostać obciążeni bezpośrednio stawką cennikową, jeżeli nie przedstawią ważnego vouchera. Dlatego w przypadku tych rynków należy upewnić się, czy rezerwacja dotyczy więcej niż jednego pokoju, czy podróżujący noszą inne nazwiska niż te wpisane do rezerwacji oraz czy wszystkie imiona i nazwiska podróżujących zostały umieszczone na voucherze. Nazwiska takie jak TBA nie będą akceptowane. Jeżeli podróżujący przybywają o różnym czasie, każdy z nich musi posiadać własny voucher. Mogą oni także zostać obciążeni bezpośrednio, jeżeli voucher nie posiada numeru referencyjnego, który został potwierdzony przez Business Tours.
 Jeżeli klient przyjedzie do hotelu bez aktualnej rezerwacji (np. nie została dokonana rezerwacja lub dokonana rezerwacja została anulowana; rezerwacja została dokonana na inne daty), a hotel wyrazi zgodę na przyjęcie gościa po stawkach Business Tours — poprosimy o wyjaśnienie sprawy oraz o potwierdzenie, że rezerwacja została u Was opłacona lub też, że zobowiązujecie się do pokrycia jej kosztów. W takim przypadku wystawimy Państwu fakturę na kwotę należną za rezerwacje zgodnie z informacjami z hotelu.
 Koszty za wszelkie dodatkowe usługi (nie rezerwowane wcześniej w Business Tours) świadczone do usługi podstawowej klient ponosi we własnym zakresie.
 Reklamacje należy zgłaszać w pierwszej kolejności bezpośrednio w hotelu, a następnie niezwłocznie poinformować Business Tours o zaistniałej sytuacji, korzystając z NUMERU EMERGENCY BUSINESS TOURS (w celu natychmiastowego naprawienia szkody). Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi klient może składać do 30 dni po wykonaniu usługi.
 Na każdym voucherze znajduje się numer telefonu tzw. „Emergency Phone”, z którego należy skorzystać w przypadku niedogodności związanych z rezerwacją. Agent ma obowiązek powiadomić klienta o istnieniu „Emergency Phone”.
Brak jakiejkolwiek informacji ze strony klienta o zaistniałych niedogodnościach związanych z rezerwacją, może spowodować odmowę rozpatrzenia reklamacji przez hotel.

 § 7.
 Niedojazdy (no show) Jeżeli zafakturujemy brak przyjazdu, a hotel później potwierdzi, że klient przebywał w hotelu, wystawimy fakturę dodatkową, która musi zostać zapłacona.
 Inne klauzule dotyczące niedojazdu (No show) można znaleźć w części dotyczącej Procedur Rezerwacji i części dotyczącej Anulowania Rezerwacji.
 
§ 8.
 Anulowanie rezerwacji 
1.Informacja o anulowaniu rezerwacji, powinna zostać dostarczona do Business Tours najpóźniej w dniu wyznaczonym w systemie jako data kasowania (cxl deadline) do godziny 13:00. W przypadku, gdy Agent nie poprosi o voucher do wyznaczonego terminu, założone rezerwacje (ze statusem Confrimed) będą automatyczne anulowane przez system. Informacja o anulowaniu rezerwacji powinna zostać wysłana faksem, mailem bądź dokonana bezpośrednio w systemie.
 2.Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich opłat poniesionych w związku ze spóźnionym anulowaniem rezerwacji (tj. po dacie bezkosztowej anulacji
 3.Data anulacji rezerwacji potwierdzonych z voucherem pozostaje wiążąca jednak informacje o anulacji należy przesłać najpóźniej do godziny 12:00 w dniu, w którym upływa data kasowania. W przypadku takich rezerwacji obowiązek dotrzymania daty anulacji automatycznie przechodzi na agenta w chwili poproszenia o voucher.
 4.Rezerwacje w okresach specjalnych (wystawy, targi branżowe, święta) nie mogą zostać anulowane po tym, jak zostały pisemnie potwierdzone wraz z akceptacją warunków, które wskazują na brak możliwości bezkosztowej anulacji lub też po upływie terminu dozwolonego kasowania.
 5.W przypadku anulowania rezerwacji po wyznaczonej dacie bezkosztowej anulacji Agent zostanie obciążony kwotą w wysokości minimum jednego noclegu do całości kwoty rezerwacji. Wysokość obciążenia wynika z polityki anulacji hotelu.
 J6.eżeli klient anuluje rezerwację bezpośrednio w hotelu, potrącona zostanie oplata za minimum jeden nocleg do nawet 100% wartości całej rezerwacji. Wszystkie anulowania rezerwacji dokonane w hotelu, muszą zostać bezzwłocznie przesłane faksem do działu rezerwacji hoteli Business Tours. Potwierdzenie anulacji (dokonanej bezpośrednio w hotelu) musi być w formie pisemnej i zawierać następujące dane:numer rezerwacji,
adres i nazwę hotelu,
czytelny podpis osoby z recepcji, która dokonała anulacji.

 Potwierdzenie anulacji musi być dostarczone do Business Tours najpóźniej w dniu, na który przypada pierwsza doba rezerwacji. Business Tours zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania anulacji dokonanych w hotelu, jeśli klient nie posiada na to stosownego (pisemnego) potwierdzenia. Business Tours zastrzega sobie prawo do uzyskania pełnego odszkodowania z tytułu strat, szkód, opłat i wydatków poniesionych przez Business Tours w związku z anulowaniem rezerwacji. 

§ 9. 
Informacje ogólne 
1.Business Tours jako pośrednik usług nie ponosi pełnej odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u kontrahentów czasowe awarie w hotelach, takie jak: brak ogrzewania, prądu, klimatyzacji, a także za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami, spowodowanymi np.: naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych lub innych urządzeń. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od żadnej  ze stron np.: katastrofy żywiołowe, strajki, wybuchy wojny lub inne sytuacje wyjątkowe uniemożliwiające realizację usług zgodnie z umową, reklamacje będą rozpatrywane bez gwarancji pełnego zwrotu.
 2.Business Tours nie pośredniczy w rezerwacji oraz płatności za dodatkowe usługi, których rezerwacja nie jest możliwa w systemie (np. dodatkowe posiłki, parkingi, itp.)
 3.Rezerwacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w czasie pracy biura Business Tours w dni robocze z wyłączeniem weekendów (soboty i niedziele) i świąt. Dokonanie rezerwacji poza godzinami pracy Business Tours nie gwarantuje dostępności miejsc.
 4.Telefon „Emergency Phone” podany na voucherze jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu klientów z naszą firmą w przypadku zaistnienia niedogodności związanych z rezerwacją w czasie jej realizacji.
 5.Płatność za rezerwacje może się odbywać się za pośrednictwem przelewu bankowego lub linków płatniczych. Rozliczenia transakcji karta płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 6. Informacja dla klienta o CVV2/CVC2. Kod  CVV2/CVC2 są to trzy ostatnie cyfry umieszczone na odwrocie         karty płatniczej. W zakupach internetowych podanie kodu  CVV2/CVC2 jest wymagane w celu weryfikacji posiadacza karty.